Dreieskiven på Grefsen Stasjon (1)

D 20150078.jpg

Metadata

Tittel

Dreieskiven på Grefsen Stasjon (1)

Beskrivelse

Dreieskiven på stasjonen var egentlig bare i bruk en kort periode (1900-1902). Det var da Grefsen var endestasjon for Gjøvikbanen (Nordbanen). Da måtte lokomotivene snus før de dampende satte kursen nordover igjen. Strekningen Grefsen - Røykenvik åpnet 20. desember 1900. Kristiania - Grefsen åpnet 26.november 1902. Hele strekningen fra Kristiania til Gjøvik ble åpnet 20.mars 1904.
Dreieskiven var i bruk i mange år etter dette, da for å snu snøploger. Det sto lenge to ploger stallet opp ved "skiva".
Dreieskiven finnes fremdeles da bildet er fra 2015. Det finnes også to bilder til i samme serie. Se BildeID 20160009 og 20160010.
Den er også kalt "Tørnet".

Dato

Identifikator

20150078

Fotograf

Avbildet korporasjon

Grefsen Stasjon

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Svart-hvitt bilde finnes i På Jakt & Vakt 2013/2

Giver

Langset, Tor

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

07.03.2016