Snøplog på Mons Søvigs plass

D 20150053.jpg

Metadata

Tittel

Snøplog på Mons Søvigs plass

Beskrivelse

Sneplog på Mons Søvigs plass på Lofthus. Øyvin og Sigmund Rannem leker.
Under 2.verdenskrig var det fremdeles hestedrevne snøploger i bruk i Aker.
Snøplogene sto parat slik at man kunne spenne en eller to hester foran plogen. Hestene ble hentet fra omkringliggende gårder. De sto fremme også om sommeren og var yndede lekestativer. De forsvant fra gatebildet på 1950-tallet.
Det sto også en plog på hjørnet av Glads vei og øvre del av Ogmunds vei ovenfor trikkelinjen. (Den delen av Ogmunds vei er delvis gangvei i dag.)

Dato

Identifikator

20150053

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

PJ&V 2014/1 s.32

Giver

Rannem, Øyvin

Informant

Rannem, Øyvin

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

24.02.2016