Rundsvaene ved Langerudbekken rensepark

B20150202.jpg

Metadata

Tittel

Rundsvaene ved Langerudbekken rensepark

Tema

Beskrivelse

Disse bergknausene formet av isen under siste istid. På ”støt-siden” er overflaten glatt med skuringsstriper. ”Le-siden” ble tvert avkuttet og uregelmessig. Rundsvaene egner seg godt som rasteplass.
Bildet er tatt 6/9 2015.

Dato

Identifikator

B20150202

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Litteratur: Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Hovedforfatter Johannes A. Dons. Vett & Viten 1996.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-12-16