Platåveien nr. 11

D 20150082.jpg

Metadata

Tittel

Platåveien nr. 11

Beskrivelse

Platåveien er en vei som går fra Vestre Grefsen Gård (nå «Nonnegården») rett mot Grefsen kirke.
Platåveien,- en gate i endring er tittelen på artikkelen som disse bildene er tatt fra. Der kommer det frem et håp:» La oss håpe at eierne av de husene som har beholdt sine særpreg, fortsatt vil verdsette den kulturarven de er satt til å forvalte. Disse husene snakker sammen, selv om de er forskjellige. Her finner vi det beste i norsk trehustradisjon fra mellomkrigstiden, både individualitet og felleskap.
For mer informasjon om Platåveien se Bilde ID 20150059-61, 20150079-81 og
20150083 – 84.

Dato

Identifikator

20150082

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/2 s.23

Informant

Galtung, Katrine Atterås
Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.12.2015