Blåtrikken – Kjelsås en gammel vogn

D 20150075.jpg

Metadata

Tittel

Blåtrikken – Kjelsås en gammel vogn

Beskrivelse

Bildet er fra Grefsenveien nedenfor Sanatoriet (nå Dr. Smiths vei) holdeplass.
Beboerne på Kjelsås ønsket en skikkelig trikkeforbindelse til sentrum. Det var fra 1902 trikk til Grefsen stasjon via Storo.
Kjelsås vel ved tannlege Ole Krøtø samt overlærer Ragnvald Storaa på Kjelsås skole, var aktive i det lange arbeidet. De samarbeidet også med Grefsen og Disen Vel og Vestre og Øvre Grefsen Vel. I 1923 var trikketraseen fra Storo til Kjelsås tilsynelatende fastlagt og eiendommer innkjøpt, men det meldte seg flere meninger om traseen. Både via Sinsen og Aker sykehus og over til Brekke fra Kjelsås ble vurdert. Omkring 1930 opprettet Aker formannskap en komite som skulle forhandle med Oslo Sporveier for å få fortgang i saken. Da endte man opp med det opprinnelige forslaget. Åpningsturen var 25.9.1934. Da var det et dobbeltspor til Glads vei og enkeltspor videre til Kjelsås.
Dobbeltspor til Grefsen stadion holdeplass kom 6.12.1936 og videre til Kjelsås 26.9.1937.
Billettprisene var 25 øre for voksne og 15 øre fra Kjelsås. De prisene holdt seg i mer enn ti år.
Vognmateriellet var som dette bildet viser og kjørte vel oftest med en tilhenger med åpne plattformer foran og bak. Senere kom det også tilhengere med lukkede plattformer.

Dato

Identifikator

20150075

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/4 s.28.
Lokaltrafikk mars 2010,
Kjelsåsbanen 75 år av Bjørn Andersen og Terje Johannessen.
På Jakt & Vakt 2008/4.
På Jakt & Vakt 2015/2 s.43.
Oslo Byleksikon, første utgave, Kunnskapsforlaget, Oslo 2010.

Giver

Sporveismuseets arkiv

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.12.2015