Herman Wedel Jarlsberg - Portrettmaleri

D 20150064.jpg

Metadata

Tittel

Herman Wedel Jarlsberg - Portrettmaleri

Tema

Beskrivelse

Maleriet viser Grev Harman Wedel Jarlsberg som var svigersønnen til Peder Anker. Wedel Jarlsberg fullførte byggingen av Jaktslottet på Brekke i løpet av de årene svigerfaren var norsk statsminister i Stockholm fra 1814 til 1822.
Han anla også veien mellom Stangjernshammeren og Hakadals verk. Den ble kalt Greveveien etter at Wedel Jarlsberg hadde overtatt Nordmarksgodset ved svigerfarens død i 1824. Utsnitt av et maleri av Fredric Westin.

Dato

Identifikator

20150064

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/3 s.8 og
Bård Frydenlund: Stormannen Peder Anker, Oslo, 2009

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.12.2015