Platåveien og Grefsenplatået tidlig 1950-tallet

D 20150058.jpg

Metadata

Tittel

Platåveien og Grefsenplatået tidlig 1950-tallet

Beskrivelse

Platåveien, Brannvaktveien, Jupiterveien, Nordlysveien, Orionveien, AGamle Kjelsåsvei (litt), Lilloe-Olsens vei, Lyngåsveien og Grefsenveien er alle synlige sammen med litt av bebyggelsen oppover i Grefsenåsen. Grefsen brannstasjon med sitt tårn er synlig i bakre kant med Sverre Enevolds plass tidligere kalt Jupiterjordet.
Det er i venstre kant tydelig å se at blokkene ved Grefsenplatået trikkeholdeplass er påbegynt.

Dato

Identifikator

20150058

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/2 s.19

Giver

Oslo Bymuseum

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.12.2015