Grefsen skole – alleen i Kapellveien

D 20150055.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen skole – alleen i Kapellveien

Beskrivelse

Alleen foran Grefsen skole er plantet av Skolebarn etter initiativ fra og finansiering av Grefsen og Disen vel.
Flere som var barn på 1920-30-tallet har fortalt at de var med å plante trær til flere av alleene. Det var nesten ingen hus langs skoleveien og bare åpne jorder og veldig ofte kald blåst. Så de var veldig glade for å kunne hjelpe til med treplanting foran skolen, i Bjerke- og Linde-alleen samt Kastanjeveien. Trolig var det også en allé i Bråtenalleen.

Dato

Identifikator

20150055

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/2 s.13

Informant

Kristensen, Gerd Grimsgaard

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.12.2015