Enke ved blomsterskrud

Metadata

Tittel

Enke ved blomsterskrud

Beskrivelse

Agnes Svenningsen ved Sigvarts kiste. Agnes og Sigvart Svenningsen var de siste beboere på husmannsplassen Bakkerud

Dato (årstall)

BildeID

SA20140082

Avbildet person

Avbildet korporasjon

Lambertseter

Gårdsnavn

Bydel

Publikasjon

Fra bønder til blokker. Søndre Aker historielag, årbok 1993

Giver

Svenningsen, Svein

Informant

Sekne, Ivar

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

16.11.2015