Stabbur og klokketårn på utfartsstedet Rønningen.

KE0013 B.jpg

Metadata

Tittel

Stabbur og klokketårn på utfartsstedet Rønningen.

Beskrivelse

Utfartsstedet Rønningen i Myrerskogen på Kjelsås var en videreføring av Maridalens Turisthotel som ble drevet i perioden 1900-1912.

Stabburet var en av bygningene rundt tunet på hotellet/utfartsstedet. Se også bilde KD0246. Stabburet ble bygget samtidig med de øvrige bygningene til turisthotellet, altså ca år 1900 og gir et bilde av hva murmester Hagbart Hansen som bygget hotellet hadde i tankene. Alle bygningene hadde tilnærmet dragestil med avstivere i gavlene og dragehoder/spyd og ranker på mønet. I likhet med de øvrige har denne bygningen en nasjonalromantisk stil og har kanskje like gjerne vært ment som en kulisse som et brukshus, selv om huset sikkert også ble brukt som stabbur. Det nasjonalromantiske ligger i utkragingen av andre etasje, noe som ikke var vanlig for stabbur i bygdene omkring Kristiania, men for eksempel i Telemark der det mange steder lå stor prestisje i utformingen.

Mye av inspirasjonen til den nasjonalromantiske arkitekturen ble hentet fra dalene og fjellbygdene. På flatbygdene var stabburet vanligvis et nøkternt firkantet tømmerhus i to eller tre etasjer, jfr. det eksisterende stabburet på Disen gård. En liten detalj: Stabbene er av huggen granitt og har et kvadratisk tverrsnitt med en flat krage på toppen. Det er typisk for stabburene i Aker, som hadde god tilgang til granitt i de mange steinbruddene. Det er ikke utenkelig at disse stabbene kommer fra steinbruddet i Åsveien, i fjellet sør for Rønningen (nå Myrerskogveien 19 og 21).

Klokken i klokketårnet ble brukt til ringing i forbindelse med gudstjenester som ble holdt i forsamlingshuset (sportshallen). Se bilde KE0013 A m.fl. Klokken ble innviet i sportshallen (forsamlingshuset) i 1933, og klokketårnet ble nok bygget på samme tid. Tårnet var bygget av tømmer og tidens tann tæret etter hvert sterkt på nedre del. Det ble demontert og en del av tårnet med klokken ble på 1970-tallet plassert nord for den gamle hotellbygningen. Men restene overlevde heller ikke og ringing til gudstjenester opphørte. I dag befinner klokken seg ....

Dato

Identifikator

KE0013B

Avbildet korporasjon

Rønningen

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Boka Under åsen - Langs elva, s 95

Informant

Geiran, Finn
Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2015-11-14