Forsamlingshuset på utfartsstedet Rønningen, vinter.

KE0013 A.jpg

Metadata

Tittel

Forsamlingshuset på utfartsstedet Rønningen, vinter.

Beskrivelse

Utfartsstedet Rønningen i Myrerskogen på Kjelsås var en videreføring av Maridalens Turisthotel som ble drevet i perioden 1900-1912. Stedet ble kjøpt i 1917 av det nystiftede selskapet A/S Rønningen, hovedeier Norges Kristelige Ungdomsforbund. Forsamlingshuset ble innviet 27. mai 1927 (1929?), hovedtaler ved innvielsen var formann i ungdomsforbundet, Kjell Stub. Den store drivkraften bak opprettelsen av A/S Rønningen og reisingen av forsamlingshuset var grosserer Ragnvald Reinertsen.
Bildet viser tilstrømning til et arrangement, sannsynligvis en gudstjeneste, i den store forsamlingssalen i 2. etasje, også kalt 'storstuen'. Se også bilde KE0361.
I bygningens 1. etasje var det kjøkken og bl a mindre møtelokaler. I 3. etasje er det beboelsesrom som ble brukt i pensjonatvirksomhet, senere som hybler for skoleelever. I sommertiden ble det drevet friluftskafé. I 2. etasje er det i tillegg til forsamlingssalen et mindre møterom (lengst til venstre) som ble brukt til undervisning. Fram til rasjoneringen under 2. verdenskrig satte en stopper for virksomheten, var det husmorskole her, senere bibel- og sekretærskole for ungdomsforbundet.
Fra 1969 har forsamlingshuset vært en del av Rønningen Folkehøgskole. På 1990-tallet 'døpte' skolens folk bygningen for 'Herregården', etter sigende fordi rommene i 3. etasje var forbeholdt mannlige elever.

Bygningen er ansett å ha antikvarisk bevaringsverdi og er oppført på 'Den gule liste' som er utarbeidet og oppdateres av Byantikvaren, sammen med den noe ombygde og restaurerte hovedbygningen fra Maridalens Turisthotel.

Dato

Identifikator

KE0013A

Avbildet korporasjon

Rønningen

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Boka Under åsen - langs elva s 95

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2015-11-14