Vigslingen av Lambertseter kirke

20140041.jpg

Metadata

Tittel

Vigslingen av Lambertseter kirke

Tema

Beskrivelse

Kirken ble innviet 15. mai 1966. Arkitekten var Harald Hille. Til høyre biskop Andreas Aarflot, til venstre tidligere biskop Johannes Smemo og i midten sognepresten.

Dato

Identifikator

SA20140041

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag