Jordene til Søndre Skøyen gård

B20150075.jpg

Metadata

Tittel

Jordene til Søndre Skøyen gård

Beskrivelse

Bildet er tatt omtrent der Haakon Tveters vei 13 står. I bakgrunnen Søndre Skøyen gård. Midt på bildet Låveveien i dalsenkningen

Dato

Identifikator

B20150075

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Pedersen, Ørnulf

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-03-10