Huldreberget

B20150064.JPG

Metadata

Tittel

Huldreberget

Beskrivelse

I forlengelsen av Østensjø Terrasse og Oppsalveien ligger en fjellknaus mellom Østensjøveien og sykkelveien, som Haakon Tveter på Østensjø gård ga navnet "Huldreberget". Geologisk er fjellknausen et rundsva med skuringsstriper fra isens arbeid under siste istid. Huldreberget har trolig vært et markant trekk i landskapet også den gang oldtidsveien passerte naturminnet. Bildet er tatt 6/5 2003.

Dato

Identifikator

B20150064

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-02-24