Huldreberget

B20150063.JPG

Metadata

Tittel

Huldreberget

Beskrivelse

I forlengelsen av Østensjø Terrasse og Oppsalveien ligger en fjellknaus mellom Østensjøveien og sykkelveien, som Haakon Tveter på Østensjø gård ga navnet "Huldreberget". Geologisk er fjellknausen et rundsva med skuringsstriper fra isens arbeid under siste istid. Huldreberget har trolig vært et markant trekk i landskapet også den gang oldtidsveien passerte naturminnet.

Dato

Identifikator

B20150063

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-02-24