Stallerud-skilt

B20150060.JPG

Metadata

Tittel

Stallerud-skilt

Tema

Beskrivelse

Stallerud, Stallerudvn. 61,gnr.167/13,tidligere husmannsplass under Rustad.Den er avmerket på kart fra 1854, men alder er ukjent.Første kjente husmannskontrakt er fra 1874. Da gir Heftye Halvor Larsen feste.Halvors sønn Thomas fikk kjøpe plassen av kommunen i 1928.Senere har kommunen igjen tatt mesteparten tilbake i forbindelse med utbyggingen. Skiltet "Stallerud" står ved innkjøringen til eiendommen. Bildet er tatt 17/9 2002.

Dato

Identifikator

B20150060

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-02-24