Turvei på Stallerudåsen

B20150058.jpg

Metadata

Tittel

Turvei på Stallerudåsen

Tema

Beskrivelse

Turveien, gang og sykkelvei, går fra Rustadsaga til Nøklevann skole i Bølerlia. Bildet er tatt 13/3 2007.

Dato

Identifikator

B20150058

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-02-17