Turvei på Stallerudåsen

B20150053.jpg

Metadata

Tittel

Turvei på Stallerudåsen

Tema

Beskrivelse

Turveien, gang og sykkelvei er om vinteren lysløype og går fra Rustadsaga til Nøklevann skole, Bølerlia. Bildet er tatt 13/3 2007.

Dato

Identifikator

B20150053

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-02-17