Søndre Høybråten gård (Vethe-gården)

G2015128.tif

Metadata

Tittel

Søndre Høybråten gård (Vethe-gården)

Tema

Beskrivelse

Gården ligger midt i bildet. I øvre høyre hjørne ser vi Høybråten kirke. Høybråtenveien går fra venstre bildekant på skrå mot høyre. Blokkene i Slåtteveien ser vi i øvre venstre hjørne

Dato

Identifikator

G2015128

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

gnr.107/3

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

"Lenge det gikk før Høybråten fikk..." Høybråten Velforening

Giver

Torbo, Rolf E.

Informant

Torbo, Rolf E.

Rettighetshaver

Byantikvaren

Registreringsdato

06.02.2015