Bråtenboligene på oversiden av Ringveien

NX9133.tif

Metadata

Tittel

Bråtenboligene på oversiden av Ringveien

Beskrivelse

Bråtagårdene (Bråten) i Nydalen - 2 små og 2 store bolighus. Også kalt Bråtan eller Bråtangårdene. Husene ligger på Lillojordene på oversiden av Ring3, (Store ringvei). Disse var arbeiderboliger for Christiania Spigerverk. De to minste står fremdeles i 2016.
I skråningen opp mot Grefsen skole var det mange muligheter for både aking og skihopping.

Identifikator

NX9133

Fotograf

Avbildet korporasjon

Bråten (Bråtagårdene i Nydalen, bygd ca 1870)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Nord i Aker, side 169

Giver

Spigerverket (Christiania Spigerverk, senere Elkem)

Registreringsdato

2015-02-04