Flyfoto over Linderud, Brobekk, Risløkka og Alnabruområdet etter oppdrag av Norges Geologiske undersøkelse

G2014355.jpg

Metadata

Tittel

Flyfoto over Linderud, Brobekk, Risløkka og Alnabruområdet etter oppdrag av Norges Geologiske undersøkelse

Beskrivelse

Hovedbanen går fra midtre høyre bildekant til midtre øvre bildekant i en bue. Parallelt med Hovedbanen litt til venstre ser vi utbyggingen av Østre Aker vei. I øverste høyre bildekant ser vi Kjeldsrud gård. Alna går fra midtre, øvre bildekant til høyre bildekant litt ovenfor midten. I nedre høyre bildekant ser vi Nordre Hovin gård. Til venstre for denne går Østre Aker vei i dag (2015). Boligområdet i nedre høyre bildekant er Risløkka/Økern. Brobekkveien går fra nedre venstre bildekant til halvt høyre og fortsetter til nedre høyre del av bildet. Ovenfor Risløkkaområdet på andre siden av Brobekkveien ligger Vollebekkgårdene. I nedre høyre bildekant Brobekk og Lunden. Hovinbekken går fra nedre venstre hjørne parallelt med nedre bildekant til isdammen på Økernbråten i dag Bjerkedalen. Trondheimsveien går fra nedre venstre bildekant tvers over bildet til øvre venstre hjørne. Linderudgodset midt på bildet litt til venstre. Veitvetutbyggingen i øvre venstre bildehjørne

Dato

Identifikator

G2014355

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Brude, Alf

Informant

Tangerud, Jan Arne

Registreringsdato

20.01.2015