Flyfoto over over Veitvet, Linderud og Tonsenhagen etter oppdrag av Norges Geologiske undersøkelse

G2014354.jpg

Metadata

Tittel

Flyfoto over over Veitvet, Linderud og Tonsenhagen etter oppdrag av Norges Geologiske undersøkelse

Beskrivelse

I øverste høyre bildekant sees Hovedbanen. Parallelt med Hovedbanen fra midtre høyre bildekant til øverste høyre bildekant går Østre Aker vei. Rett til venstre for Østre Aker vei sees Holtset. Trondheimsveien går fra nedre midtre bildekant til øvre bildekant midt på. Til høyre for Trondheimsveien i nedre del av bildet sees Økernbråten, Brobekk og Lunden med Lunden kloster. Brobekkveien går fra nedre bildekant midt på til nedre del av høyre bildekant. Ved Økernbråten gård i nedre høyre del av bildet går Økernveien opp til Trondheimsveien ved Lunden. Ovenfor Lunden kloster midt på bildet ser vi Linderudgodset med den store driftsbygningen som nå er revet til fordel for Linderud senter. På venstre side av Trondheimsveien ser vi Slettaløkka. På høyre side av Trondheimsveien midt på bildet begynner man utbyggingen av Veitvet. I øvre venstre del av bildet ser vi Sandås med Hestejordene. Midt på bildet ser vi Kolås. I nedre venstre bildekant ligger Tonsenhagen

Dato

Identifikator

G2014354

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Brude, Alf

Informant

Tangerud, Jan Arne

Rettighetshaver

Groruddalen historielag

Registreringsdato

20.01.2015