Skraperudtjern

B20150020.jpg

Metadata

Tittel

Skraperudtjern

Tema

Beskrivelse

Skraperudtjern ligger øst for Skullerud skole, 119 m.o.h. Tjernet får tilløp av Skraperudbekken fra Nøklevann. Avløp i sør til Ljanselva. Midt på bildet flytebrygger til bruk for sportsfiskere. Hytta ved badeplassen eies av Nordstrand Jeger- og Fiskerforening og ble satt opp i 1982. Bildet er tatt 14/5 2009.

Dato

Identifikator

B20150020

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-01-13