Tysk vaktbu på Oppsal gård.

Metadata

Tittel

Tysk vaktbu på Oppsal gård.

Beskrivelse

Da tyskerne rekvirerte Oppsal gård i 1942 bygget de bl. a. en vaktbu i det nordre området mot Oppsalhjemmet. I bua var det "Adolf" som holdt vakt. Bildet er tatt 20/10 2014.

Dato (årstall)

BildeID

B20140237

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Sothøna nr 45, juni 2013.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jesperud, Ingeborg

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-17