Melbua på Oppsal gård

Metadata

Tittel

Melbua på Oppsal gård

Beskrivelse

Da tyskerene rekvirerte Oppsal gård i 1942 bygget de en garasje for motorsykler med sidevogn. For å gjøre det lett med innkjørin fikk huset skyvedører. Etter krigen ble huset benyttet til lagring av mel, derav navnet "Melbua". Bildet er tatt 8/5 2013.

Dato (årstall)

BildeID

B20140222

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Sothna nr 45, juni 2013.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jesperud, Ingeborg

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-17