Melbua på Oppsal gård

Metadata

Tittel

Melbua på Oppsal gård

Beskrivelse

Da tyskerne rekvirerte Oppsal gård under annen verdenskrig bygde de denne garasjen for motorsykler med sidevogn. Derfor er innkjørselen med skyvedører. Etter krigen ble huset benyttet som oppbevaringssted for mel, derfor navnet "Melbua". Bildet er tatt 8/5 2013.

Dato (årstall)

BildeID

B20140218

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Sothøna nr 45, juni 2013.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jesperud, Ingeborg

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-17