Steinbruddet på Lille Langerud.

B20140208.jpg

Metadata

Tittel

Steinbruddet på Lille Langerud.

Tema

Beskrivelse

Det fortelles at steinbruddet ble opprettet for å få fyllmasse som underlag for en veistrekning på Enebakkveien. En informant forteller at det ble brutt stein her før 2. verdenskrig. Bildet er tat 22/3 2007.

Dato

Identifikator

B20140208

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-03