Åpning av "Barnas Bro"

B20140194.JPG

Metadata

Tittel

Åpning av "Barnas Bro"

Tema

Beskrivelse

Byrådsleder Stian Berger Røsland takker NCCs administrerende direktør Peter Gjørup (til venstre) for den fine broen fra Barnas Byggeskole – Barnas Bro. Broen går over Østensjøbekken og forenkler skoleveien fra Granhekkveien over mot Østensjøveien. Bildet er tatt 13. august 2010.

Dato

Identifikator

B20140194

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-03