Låven på Søndre Skøyen gård

B20140188.jpg

Metadata

Tittel

Låven på Søndre Skøyen gård

Dato

Identifikator

B20140188

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Belstad, Tor

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-11-19