Søndre Skøyen gård

B20140187.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Skøyen gård

Dato

Identifikator

B201401987

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Belstad, Tor