Høyblokker på Søndre Skøyen

B20140181.jpg

Metadata

Tittel

Høyblokker på Søndre Skøyen

Beskrivelse

Boligblokken midt i mot er Haakon Tveters vei 12 til høyre skimtes Låveveien 50 under bygging. Til venstre i bildet Bryn telefonsentral (gul), senere Telenorbygget. Søndre Skøyen gård på toppen av åsen.

Dato

Identifikator

B20140181

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Belstad, Tor

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-11-19