Boliger på Søndre Skøyen.

B20140178.jpg

Metadata

Tittel

Boliger på Søndre Skøyen.

Beskrivelse

Blokkene i Haakon Tveters vei og rekkehusene, ikke ferdigstilt, i Aksel Brinchs vei og Terrasseveien.

Dato

Identifikator

B20140178

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Belstad, Tor

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-11-19