Fest i forbindelse med overrekkelse av Kongens fortjenestemedaje til Severin B. Cederkvist

G2014301.jpg

Metadata

Tittel

Fest i forbindelse med overrekkelse av Kongens fortjenestemedaje til Severin B. Cederkvist

Tema

Beskrivelse

På bildet ser vi fra venstre: Alfred Krstiansen, Severin B. Cederkvist, fru Cederkvist, Bent Bentsen (?), ukjent, kretssekretær Gerhard Albrektsen og Aase Pedersen

Dato

Identifikator

G2014301

Publikasjon

Groruddalen Historielags årbok for 2014

Giver

Lunde, Nils Terje

Informant

Lunde, Nils Terje

Registreringsdato

19.11.2014