Sluttføring av arbeidet med bildedugnaden 2013 (1)

20130106.jpg

Metadata

Tittel

Sluttføring av arbeidet med bildedugnaden 2013 (1)

Beskrivelse

I de fleste hjem finnes det lokalhistoriske bildeskatter. Gjennom bildedugnader kan disse gjøres tilgjengelige for allmennheten.. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen har per dato (2014) gjennomført tre slike dugnader. Den første var i 1999 på Engebråten skole, i samarbeid med skolen, bydelen og byarkivet. Den andre var i 2009 og ble gjennomført på Disen gård. Den tredje og foreløpige siste ble gjennomført på Norsk Teknisk Museum i samarbeid med muséet under et arrangement med betegnelsen ‘Lokalhistoriske dager’ 27. og 28. april 2013. Under dugnader sitter representanter for Historielaget klare til å ta i mot bilder, vurdere, notere opplysninger, skanne og midlertidig lagre digitalt. Mottak av bilder foregår på løpende bånd.
Senere blir så bildene bearbeidet, det blir tatt utskrift, arkivmappe opprettet og CDer opprettet. I siste fase blir så bildene lagt inn i Deichman-basen, og bildemappen arkivert i det fysiske arkivet som er det egentlige og permanente bildearkivet.
Arbeidet med bearbeidingen av de ca 220 bildene fra dugnaden i april 2013 startet først i februar 2014 og ble fullført i november. Dette ble lagt opp som et eget ‘prosjekt’. Prosjektdeltakerne er fra venstre: Liv-Kari Enerly, Olle Cederbrand og Marit Wolla. Her er de samlet i Historielagets arkivrom på Norsk Teknisk Museum for å arkivere de siste permene med bilder fra dugnaden.

Dato

Identifikator

20130106

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

14.11.2014