Historielagets fysiske bildearkiv på Norsk Teknisk Museum (2)

20130102.jpg

Metadata

Tittel

Historielagets fysiske bildearkiv på Norsk Teknisk Museum (2)

Beskrivelse

Liv-Kari Enerly og Kari Walstad Dahl ved den nyere delen av bildearkivet. I denne delen er utskrift av bildene i A4, samt blankettene med informasjon satt inn i permer. Den enkelte permen inneholder ca. 20 bilder, og bakerst i permen er det arkivert en CD hvor bildene er lagt inn i to versjoner med henholdsvis høy og lav oppløsning.

Dato

Identifikator

20130102

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.11.2014