Storo gård under riving, hovedhuset bakerst og stabburet i tømmer nærmest. Høyhus nær Storokrysset til venstre.

20140208.jpg

Metadata

Tittel

Storo gård under riving, hovedhuset bakerst og stabburet i tømmer nærmest. Høyhus nær Storokrysset til venstre.

Tema

Beskrivelse

Storo gård er en av de eldste gårder i Osloområdet, Det er antatt at den er ryddet i eldre jernalder, altså før vår tidsregnings begynnelse. En mer enn 2000 års epoke er slutt. Historielagets daværende leder Harry Lagert gjorde et forgjeves forsøk på å redde hovedhuset.

Dato

Identifikator

20140208

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Hasle, Jon

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

07.11.2014