Nedre Grefsen gård, hovedbygning

20140198.jpg

Metadata

Tittel

Nedre Grefsen gård, hovedbygning

Beskrivelse

Nedre Grefsen gård sett fra sør-øst med hage i forgrunnen. Her bodde godseier Morell.
Peter Andreas Morell var ordfører i Aker i to perioder og statsråd i regjeringen Lykke. Nedre Grefsen var opprinnelig en husmannsplass under Vestre Grefsen, men ble et selvstendig bruk i 1841. Ole Amundsen (far til Morell) kjøpte gården i 1851 og senere store deler av omkringliggende jorder, slik at gården var en av de større i Aker da Morell arvet gården i 1885. Hovedhuset og et lite stabbur står fremdeles, mens resten av tunet ble revet for å gi plass til Grefsenhjemmet. I perioder har hovedhuset også etter Morells død vært bortleid til privatbolig, blant annet bodde familien Frölich her på 1950-tallet. Frölich var direktør for Nitedals Tændstikfabrik.

Dato

Identifikator

20140198

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Hasle, Jon

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

07.11.2014