Israce på Østensjøvannet.

B20140162.jpg

Metadata

Tittel

Israce på Østensjøvannet.

Beskrivelse

Bilen på bildet kjøres av "Basse" Hveem. Den ble kalt "Den blå bestemor Duckbilen"

Dato

Identifikator

B20140162

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Belstad, Tor

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-10-29