Nordre Manglerud gård og jordene vestenfor.

B20140153.jpg

Metadata

Tittel

Nordre Manglerud gård og jordene vestenfor.

Beskrivelse

Helt til høyre på toppen Nordre Manglerud gård, også kalt Kvammengården, Manglebergveien 4. Kjøpt av Aker kommmune i 1919. Våningshuset revet 1987. Blokkene til venstre har adresse til Manglerudveien og tilhører OBOS-borettslaget Manglerud. Veien guttene går på er gamleveien fra Svartdalsveien mot Ryen. Sentralt på jordet ligger Møller bil i dag. Guttene er fra venstre Kai, Erik Edvardsen og Tor Belstad.

Dato

Identifikator

B20140153

Avbildet person

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

148/292