Storo gård, hovedbygning ca. 1990

20140182.jpg

Metadata

Tittel

Storo gård, hovedbygning ca. 1990

Beskrivelse

Bildet er tatt like før hovedbygningen på Storo gård ble revet. Bildet er tatt fra sørsiden.
Gården Storo er regnet som en av de eldste gårdene i Aker, ryddet alt i eldre jernalder, altså før Kr.f. Antagelsen skyldes navnet Store O, der O er et naturnavn for en elv som renner stille, slik Akerselva gjør i området fra Nydalen til Bjølsen. O (også skrevet som Oe) ble delt i en Lille O og en Store O i middelalderen. I nyere tid var det Lille O som ble den største gården, og som bevarte jordveien lengst. Storo opphørte som gård på begynnelsen av 1900-tallet, men den siste bygningen, hovedbygningen ble revet først i 1995.

Dato

Identifikator

20140182

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Talefoten

Giver

Hasle, Jon

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

28.10.2014