Veslestua på Tveten

H20140089.jpg

Metadata

Tittel

Veslestua på Tveten

Beskrivelse

Veslestua sett fra vest.

Identifikator

H20140089

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

140/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Borodin, Elena

Rettighetshaver

Hellerud Historielag

Registreringsdato

2014-09-22