Steinbruvannet 050

050 2010-09-12.jpg

Metadata

Tittel

Steinbruvannet 050

Beskrivelse

Dammen ble bygget ytterligere ut i 1875. Andreas Grorud eide Øvre Grorud gård. Han solgte rettigheten av vannet til en rekke bedrifter.

"Skjøte. Undertegnede Andreas Olsen Grorud eier av gården Øvre Grorud Gnr. 94 bnr. 17 i Østre Aker tinglag erklærer og vitterliggjør at jeg som eier av Stensrud eller Stensrudvann, beliggende i min foran nevnte utmark, for bestandig gir etterfølgende bruksrett i Loelvs vassdrag, nemlig herr Capitain Smith som eier av Ammerudmølla, herr overrettssakfører Ficher som eier av Grorudmølla, herr Peter Petersen & co som eier av Grorud Klædefabrik, herr tannlege L. Wennervold som eier av Brynåmølla, herr sakfører Salomonsen som eier av Nygårdmølla, her amtsraadmann Oluf Onsum som eier av Kværner Brug og Svenningmo Teglverk – Rett og adgang til at opdemme Stensrudvand og dets Bivand Stokkevandet.
Jeg forbeholder meg at Demningen udføres på en sådan maade, at den over min eiendom nu findes Ridesti uten om den nedlegges som offentlig sti, ikke gjøres ubrukelig for noen fremdrift.
For indrømmelsen af disse Rettigheter har jeg, Andreas Olsen Grorud, mottaget 250 - siger to hundre og femti spesidaler som vederlag en gang for alle. Dette til bekreftelse med min underskrift.
Grorud i Aker 20. august 1870. A. O. Grorud."

«På den tiden ble et skjøte som regel skrevet av faste «skrivere» i Østre Aker tinglag. De skrev det de hørte eller trodde de hørte. At det i dette tilfelle er brukt Stensrud eller Stensrudsvann om Steinbruvann kan skyldes en slik misforståelse. Det brukes også Loelvs vassdrag. I dag heter elven Alna. Den har sitt utspring i Alnsjøen, og har utløp under Ekebergåsen».

Den såkalte Ridesti var Bergensveien, og den ble ikke lagt under vann på grunn av denne neddemningen.

En stein med årstallet 1875 er murt inn i veggen på «Silhuset».

Dato

Identifikator

G2014126

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Frantzen, Leif

Registreringsdato

12.08.2014