Steinbruvannet 040

040 2010-09-12.jpg

Metadata

Tittel

Steinbruvannet 040

Beskrivelse

Neve Monsen bygde en dam i Steinbruvannet I 1795. Neve Monsen eide på den tiden Nedre Grorud gård og drev også sagbruk. Vannet skulle brukes til å drive flere sager og en mølle. Det er sannsynlig at dammen som ble bygget var en såkalt «tømmerdam».

Vannivået ble hevet ca. 1 meter.

Dette førte til at det ikke lenger var to vann. Allerede i 1795 ble Steindemningen lagt under vann.

En stein med inskripsjonen «Monsen 1795» er murt inn i veggen på «Silhuset».

Dato

Identifikator

G2014125

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Frantzen, Leif

Registreringsdato

12.08.2014