Steinbruvannet 020

020 2013-10-11.JPG

Metadata

Tittel

Steinbruvannet 020

Beskrivelse

Steinbruvannet var opprinnelig to vann. Begge fikk tilsig fra Romstjern og Stokkevann. En lav forhøyning skilte vannene. En liten bekk sildret og rant mellom de to vannene. Det er mange eksempler i Norge på at to nærliggende vann hadde samme navn, men ble ofte kalt søndre og nordre. Slik var det ikke her. Den lille bekken kan ha vært brukt til fiske med ruser.
(Bildet er manipulert for å få fram utseendet slik det kan ha vært en gang.)

Dato

Identifikator

G2014122

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Frantzen, Leif

Registreringsdato

25.06.2014