Tysk panoramakikkert

Metadata

Tittel

Tysk panoramakikkert

Tema

Beskrivelse

På Oppsal gård var det fra 1942 russiske fanger som gjorde en del av gårdsarbeidet, spesielt griseoppdrett. Fangene ble voktet av tyske soldater. På jordet mot øst, der Oppsal senter i dag er etablert, sto det et vakttårn med en panoramakikkert. Kikkerten ble brukt til å rette inn skytset før man skjøt. Etter merkingen "flak" så kan det tenkes at kikkerten var beregnet til en luftvernkanon. Etter frigjøringen ble installasjonen fjernet. Bildet viser panoramakikkerten slik den så ut i mai 1945.

Dato (årstall)

BildeID

B20140109

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Larsen, Tor

Informant

Larsen, Tor
Grønnås, Steinar

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-06-18