Mot Østensjø skole og Søndre Skøyen gård

B20140100.jpg

Metadata

Tittel

Mot Østensjø skole og Søndre Skøyen gård

Beskrivelse

Det hvite huset midt på bildet er Østensjøveien 122 med uthus. Det lyse feltet i bakkant er leiruttaksfelt for Høyenhall Teglverk. Jordstykket til venstre for Østensjøveien ble kalt Slora.

Dato

Identifikator

B20140100

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Ruud, Jan E.

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-05-14