Mustadboliger på Kjelsås

20140111.jpg

Metadata

Tittel

Mustadboliger på Kjelsås

Beskrivelse

Huset på bildet er arbeiderboligen Haug (også kalt Boli'n). Personene sitter i hagen til arbeiderboligen Elvely. Mellom Haug og Elvely ligger jernbaneskjæringen nord på Kjelsås stasjon. Vi ser ikke jernbanesporene, men master og kjøreledning.
"Elvely" lå ved siden av Mustads bestyrerbolig, "Solbakken". Etter at Mustad hadde kjøpt villaen, ble den leid ut til Mustad-arbeidere. Det ble tre leiligheter, her bodde familien Hermansen med barna Karsten og Henny, ved siden av bodde Wilhelm og Anna Hegerstrøm med sine 6 barn. I 2. etasje bodde familien Stålhanske med sine 2 barn. Bildet viser Eugen Simonsen og søsknene Fritjof og Signe Engebretsen. Signe var lærer på søndagsskolen. Villa "Elvely" ble solgt av enkefru Bye i 1914 til Kjelsås Samvirkende foreninger for kr. 500 og i 1917 solgt videre til Mustad for kr. 17500. Pengene ble brukt til å kjøpe tomt og bygge nytt Folkets Hus i Myrerveien. "Elvely" var det første Folkets Hus på Kjelsås. Herfra gikk det aller første 1. mai-toget.
Se også kart med BildeID 20160090.

Dato

Identifikator

20140111

Avbildet korporasjon

Mustadboliger

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Hegerstrøm, Edgar

Informant

Hegerstrøm, Edgar

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

25.04.2014