Grefsen gartneri i Thorleifs allé

20140088.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen gartneri i Thorleifs allé

Tema

Beskrivelse

Rivins gartneri /Grefsen gartneri . Gartneriet lå mellom de to grenene av Thorleifs alle som begge fører inn til Vestre Grefsen gård. Det ble anlagt av en av sønnene på gården, Iver Bredo Olsen, omkring første verdenskrig og ble drevet under ledelse av handelsgartner Hans Kasbohm. Garneriet ble stadig utvidet og skal i en periode ha vært Norges største. Det ble på slutten av 1930-tallet overtatt av Leo Rivin, som tidligere hadde drevet gartneri på Storo. Familien Rivin drev gartneriet inntil området ble lagt ut til boligtomter og gartneriet gradvis avviklet. Det var endelig slutt omkring år 2000. Noe av den nye bebyggelsen sees i bakgrunnen.

Dato

Identifikator

20140088

Fotograf

Avbildet korporasjon

Rivin's gartneri

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Talefoten

Giver

Hasle, Jon

Informant

Hasle, Jon

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

28.03.2014