Engebråtjordet på Kjelsås

Metadata

Tittel

Engebråtjordet på Kjelsås

Beskrivelse

Engebråtjordet.
På 1950 og -60 tallet var det skiskole på Engebråten (Sisikken). Det var også en hoppbakke nærmere Neptunveien og DET var Sisikken,- sier gutta.
Byggene i bakgrunnen hører til Neptunveien.
I forgrunnen ser vi kommunens planteskole. I den kommunale planteskolen odles små parktrær for senere utplassering i parker og andre offentlige steder.
Området der planteskolen (og avfallsanlegget) ligger er regulert til gravlund. Gravlund vil bli etablert der i 2018-19.

Dato (årstall)

BildeID

20140078

Fotograf

Gårds/bruksnr.

73/8

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Lian, Torkel

Informant

Lian, Torkel
Grimsvang, Anne Margrethe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

28.03.2014