Skøyenåsen flyfoto 1952

B20140021.jpg

Metadata

Tittel

Skøyenåsen flyfoto 1952

Beskrivelse

I bildets nedre kant ser vi at enkelte bygninger fra den tyske leiren Rosenbusch fortsatt står. Til venstre for trikkelinjen i bildets nedre kant skimtes plassen Skrabben. Dette er et utsnitt av bilde B20140020.

Dato

Identifikator

B20140021

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2014-03-19